Μεταφορές

Με τον πιο πλήρη στόλο οχημάτων που διαθέτουμε, έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε ειδικές μεταφορές (πιάνων – χρηματοκιβωτίων και άλλων μεγάλων αντικειμένων), μεταφορές έργων τέχνης, μηχανημάτων μεγάλου όγκου, μετεγκαταστάσεις εταιρειών, καθώς και μετακομίσεις οικοσκευών σε όλη την Ελλάδα.

Αναλαμβάνουμε ειδικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα με ασφάλεια, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, καθώς η εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία σε όλες τις μορφές μεταφορών,  διασφαλίζει την αποτελεσματική φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων σας για κάθε προορισμό.

Από τις εγκαταστάσεις ή από οποιοδήποτε σημείο προς τον τελικό αποδέκτη.

Συχνές ερωτήσεις

Still open questions?

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.