Διανομή

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις αποθήκες σας και την διανομή τους προς κάθε προορισμό που μας έχετε υποδείξει. Λόγω της πολυετούς πείρας μας, στις διανομές, έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε εναλλακτικές προτάσεις κοστολόγησης υπηρεσιών, καθώς και σχεδιασμό και προγραμματισμό διανομών βάση αναγκών του πελάτη.

Ευέλικτο δίκτυο διανομών από μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Συχνές ερωτήσεις

Still open questions?

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Progressively generate synergistic total linkage through cross-media intellectual capital. Enthusiastically parallel task team building e-tailers without standards compliant initiatives. Progressively monetize client-centric outsourcing with excellent communities.

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.